Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Belfast   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   Bidure (mp3)
   Eredienste (mp3)
   Reekse Dienste (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Belfast versorg.
1 Pet 1:16 omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.

1. Belfast Algemeen 2017 (mp3)
     20170709 `n Metgesel van Jesus - Hand 4:1-14 - Ds Wim Smith