Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Belfast   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   Bidure (mp3)
   Eredienste (mp3)
   Reekse Dienste (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Nigel versorg.
1Tim 1:17 Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.

1 Nigel 2017 (mp3)
1.1 Nigel Algemeen 2017 (mp3)
     20170402 Geestelike Gemeente - 1Thes 1:1-10 - Ds Flip Pretorius
     20170521 Die Christelike lewe - Rom 8:12-30 - Ds Flip Pretorius
     20170528 Laat die Gees jou lei - Gal 5:16-26 - Ds Flip Pretorius
     20170603 Vervulling - Gal 5:16-26 - Ds Flip Pretorius
     20170611 Petrus se preek - Hand 2:14-36 - Ds Flip Pretorius

1.2 Nigel Bybelskool 2017 (mp3) - Dok Sammie
     20170430 Nuwe Moraliteit - Rom 12:1-3 - Dr Samie de Jager
     20170507 Elke keuse het `n gevolg - Deut 30:15-20 - Dr Samie de Jager
     20170521 Kreatiwiteit - Gen 41:38-44 - Dr Samie de Jager
     20170805 Die gevaar van spanning - Matt 6 - Dr Samie de Jager
     20170813 Spanning - Gen 6 - Dr Samie de Jager
     20170820 Groei - Heb 5:5-14 - Dr Samie de Jager