Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Belfast   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   Bidure (mp3)
   Eredienste (mp3)
   Reekse Dienste (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Westdene versorg.
Gal 5:16 Maar ek se: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;

2016 Westdene Algemeen 2016 (mp3)
     20160501 Abram in Egipte - Gen 12:10-20 - Ds Gert Coetzer
     20160821 Gebed van `n man wat aan God oorgegee is - 1 Kon 18:21-39 - Ds Kallie Krige
     20160911 Hoeveel bome dra Vrug - Luk 13:6-9 - Johhy Young
     20161009 Die Bloed van die Kruis - Kol 1:20 - Ds Gert Coetzer
     20161203 Gevolge van die kennis van God se wil - Kol 11:9-12 - Ds Jan Bekker
     20161204 Dankbaarheid Teenoor God - Luk 17:11-19 - Ds Danie Klopper
     20161211 Kerssang - Mat 1:18-19 - Ds Herbie Lyon
     20161218 Imanuel God met ons - Matt 1 - Ds Francois Viljoen

2018 Westdene Algemeen 2018 (mp3)
     20180311 Ons Christelike aktiwieteit tydes die aardse stryd - Ps 34:15-23 - Ds Willie De Wet
     20180422 Die HERE voorsien - Ps 23 - Ds Willie De Wet
     20180513 Toewyding - Ps 63 - Ds Willie De Wet
     20180520 Ons nader to God - Jak4v8 - Ds Willie De Wet
     20180520 Die lewens wandel van God se geliefde kinders - Ef 4:17-5:2 - Ds Willie De Wet