Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Reekse Dienste (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Maranata versorg.
Gal 5:16 Maar ek se: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;

1. 2005 - 2008 Maranata Algemeen (mp3)
     Om jouself af te skei van die Ligaam (Deel 01) - Spr 18 : 1 tot 10
     Om jouself af te skei van die Ligaam (Deel 02)
     Kaleb die kneg van die Here - Num 13 : 30 tot 33, Num 14 : 1 tot 10 en Num 14 : 20 tot 30
     Redes waarom mense met Jesus assosieer (Deel 01) - Joh 6 : 1 to 15
     Redes waarom mense met Jesus assosieer (Deel 02)
     Ononbeurlikheid van die Woord van God (Die Bybel) (Deel 01) - Ps 19 : 1 tot 15
     Ononbeurlikheid van die Woord van God (Die Bybel) (Deel 02)
     Om te leef wat jy is (Deel 01) - Mat 5 : 13 tot 20
     Om te leef wat jy is (Deel 02)
     Teruggevalendheid (Deel 01) - Deut 4 : 23 tot 31
     Teruggevalendheid (Deel 02)
     Dawid se sondebesef en sy optrede teenoor sonde (Deel 01) - 2 Sam 24 : 1 tot 25
     Dawid se sondebesef en sy optrede teenoor sonde (Deel 02)
     Dit is genoeg! (Deel 01) - 1 Pet 4 : 1 tot 5
     Dit is genoeg! (Deel 02)
     Waarmee hou jy jou besig? (Deel 01) - Spr 12 : 1 tot 12
     Waarmee hou jy jou besig? (Deel 02)
     Vyf dinge wat pas by `n gemeente van die God van liefde en vrede (Deel 01) - 2 Kor 13 : 1 tot 13
     Vyf dinge wat pas by `n gemeente van die God van liefde en vrede (Deel 02)
     Bekering vandag (Deel 01) - Luk 16 : 19 tot 31
     Bekering vandag (Deel 02)
     Uitwerking van ´n verkeerde prioriteit - Mat 6 : 19 tot 34

2.1 2008 Maranata Pinkster (mp3)
   1/5:  Die Kerk: ´n Skepping van die Heilige Gees (Deel 01) - (Deel 02)
   2/5:  Die Kerk sonder die Heilige Gees se Krag (Deel 01) - (Deel 02)
   3/5:  Die Heilige Gees maak ´n verskil in die Kerk (Deel 01) - (Deel 02)
   4/5:  ´n Kerk sonder die Heilige Gees is in NOOD (Deel 01) - (Deel 02)
   5/5:  Die Kerk se oorgawe aan die Heilige Gees (Deel 01) - (Deel 02)

2.2 Maranata Algemeen (flash video)
     Ter wille van Sy naam (Kyk op-Web) - (Laai-af)
     Die Here, my alles (Kyk op-Web) - (Laai-af)
     Redes vir Verootmoediging (Kyk op-Web) - (Laai-af)
     Die blindes (Kyk op-Web) - (Laai-af)
     Vyf Kwaliteite van ´n konflikdoder (Kyk op-Web) - (Laai-af)

3. 2010 Maranata Pinkster (mp3)
   1/5:  Die Wonder van Herlewing (Deel 01) - Hand 1: 1 tot 14
   1/5:  Die Wonder van Herlewing (Deel 02)
   2/5:  Die noodsaaklilheid van Herlewing (Deel 01) - Jes 58 : 1 tot 11
   2/5:  Die noodsaaklilheid van Herlewing (Deel 02)
   3/5:  `n Hart voorberei vir Herlewing (Deel 01) - Hos 10 : 1 tot 4 en 12
   3/5:  `n Hart voorberei vir Herlewing (Deel 02) - (Deel 03)
   4/5:  `n Hart deurweek met gebed vir Herlewing (Deel 01) - Neh 1 : 4 tot 11
   4/5:  `n Hart deurweek met gebed vir Herlewing (Deel 02) - (Deel 03)
   5/5:  `n Uitdaaging tot Herlewing (Deel 01) - Est 4 : 1 tot 17
   5/5:  `n Uitdaaging tot Herlewing (Deel 02) - (Deel 03)

4. 2017 Maranata Algemeen (mp3)
     20170709 Behoefte met `n geloofsverwagting - 2Kon 4:1-7 - Francois du Toit
     20171224 Wat het jy gekry - Rom 8 - Ds Wimpie Snyders

4.1 2017 - `n Mens na God se hart (mp3)
   1/12:   20171105 Hoe God mense kies, 1Sam16 - Ds Wimpie Snyders
   2/12:   20171119 Hoe God konings ontwikkel, 1Sam16 - Ds Wimpie Snyders
   3/12:   20171119 Hoe om reuse in jou lewe te konfronteer, 1Sam17 - Ds Wimpie Snyders
   4/12:   20171126 Hoe lyk `n reus oorwinnaar, 1Sam17 - Ds Wimpie Snyders
   5/12:   20171126 Vriendskap tussen Jonatan en Dawid, 1Sam18 - Ds Wimpie Snyders
   6/12:   20171210 Ware sukses, 1Sam18 - Ds Wimpie Snyders
   7/12:   20171210 As God die mat uit ruk, 1Sam21 - Ds Wimpie Snyders
   8/12:   20171217 Groter na die grot, 1Sam21 - Ds Wimpie Snyders
   9/12:   20171217 Wanneer slim mense dwase besluite neem, 1Sam27 - Ds Wimpie Snyders
   10/12: 20171231 Die hart van n soeker, 2Sam6 - Ds Wimpie Snyders
   12/12: 20180107 Die einde van die pad, 1Kron 29 - Ds Wimpie Snyders

5. 2018 Maranata Algemeen (mp3)
     20180506 oe die mens probleme hanteer - Ps 55 - Ds AJ Venter