WebWoord.co.za

Kennisgewing
Bord
Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom by WebWoord
Gemeente Benoni
Indien dit die Here se will is, begin die proef uitsendings 2018/07/22
Hartseer met afhanklikheid:
Gemeente Germiston
Vra voorbidding
Deur inbraak en plundering van byna ALL die Media toerusting is die Video uitsendings tydelik nie beskikbaar