WebWoord.co.za

Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

Kennisgewing Bord
(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom by WebWoord Ons verwelkom
Gemeente Bethal
Indien dit die Lewende God behaag, begin die Gemeentelike toets uitsendings. Sondag
2019-02-24 10h00. Die beplanning verloop goed.

Gemeente Benoni
- Tans besig met Fillipense
- Skepping teenoor Evolusie
Reeks van 5(nr2) Sondae aande. 2019-02-24 19h00
Gemeente Pretoria-Noord
Maak verskoning vir tydelike uitsending nie beskikbaarheid.
Van die toerusting moet vervang word.