WebWoord.co.za

Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

Kennisgewing Bord
(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom by WebWoord
Desember 2018 dienstye
Gemeente Belfast
16-10h00(oppie Plaas)
23,30-10h30
16,23,30-18h00(Biduur)
25-09h00, 31-23h00
Gemeente Benoni
23,30-09h00 en 18h00
16-09h00, 25-08h00
1Jan-08h00
Gemeente Centurion
23-09h00 en 18h30
16,25-08h00
31-23h00
Gemeente Nigel
16,23-10h00
25-08h00, 31-19h00
Gemeente Phalaborwa
16,23,30-09h30 en 18h00
Gemeente Port Elizabeth Wes
16,23,30-10h00
25-09h00, 31-19h00
Gemeente Westdene
16,25-08h00
23,30-10h00